Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Lawendowa

Nazwa niemiecka:

Dzisiejsza nazwa:

ul. Lawendowa

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

twergasse ante monachos w 1357 roku
Grosse Lawendelgasse od 1763 roku

Uwagi:

Pierwsza z w. wym. nazw tyczyła się tylko południowej strony ulicy, przy której to znajdował się klasztor Dominikanów. Ponieważ określenie Kleine Lawendelgasse (Mała Lawendowa) dla późniejszej 2. Priestergasse (dziś ul. Słomiana) pojawia się się już w połowie 17 wieku, można przyjąć, że nazwa Grosse Lawendelgasse (Wielka Lawendowa) też około tego czasu powstała, mimo iż po raz pierwszy wymieniona zostaje w 1763 roku.
Sama nazwa należy do grupy nazw ironicznych, w Gdańsku jak i w pozostałych miastach hanzeatyckich wcale często występujących. Tak więc ta ulica wzięła swą nazwę od brudu i smrodu tu panujących, smrodów dolatujących prawdopodobnie z położonej w niedalekim Dworze Pachołów rakarni.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 124n
Strona główna
Akademia Rzygaczy