Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Lisia Grobla

Nazwa niemiecka:

Fuchswall

Dzisiejsza nazwa:

Lisia Grobla

Dzielnica:

Śródmieście/Młode Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Ulica powstała w miejscu zniwelowanego Bastionu Lis (Fuchs) i według W. Staphana od około 1915 r. nosila nazwę Fuchswall. W księdze adresowej za 1914 rok jednakże ulica jest już wymieniona, tak że nadanie nazwy nastąpiło raczej w 1913 roku.Po wojnie nazwa została błędnie przetłumaczoną na polski jako "Lisia Grobla". Prawidłowym dosłownym tłumaczeniem byłby "Lisi Wał", a jeszcze lepszym po prostu "Bastion Lis".

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 54
Danziger Einwohnerbuch 1914. cz. 3, s.76
Strona główna
Akademia Rzygaczy