Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Lelewela

Nazwa niemiecka:

Labesweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Joachima Lelewela

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Początkowo należała do tej ulicy wydzielona przed 1937 z niej ulica Am Kleinhammerteich (Przy Stawie Kuźniczki).
Nazwana imieniem kupca Johanna Labesa, do którego należała część Jaśkowego Lasu.
Powojenna nazwa upamiętnia Joachima Lelewela (1786-1861), polskiego historyka i działacza politycznego.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, S. 235
Strona główna
Akademia Rzygaczy