Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Lektykarska

Nazwa niemiecka:

Portechaisengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Lektykarska

Dzielnica:

¦ródmie¶cie/Główne Miasto

Inne nazwy:

platea Bremensium (1349)
Büttelgasse (od 1377)

Uwagi:

Ulica ta nazywała się w zasadzie najdłużej Büttelgasse (Pachołów), od znajduj±cego się tu "Starego Dworu Pachołów" - siedziby miejskich pracowników sanitarno-porz±dkowych. Po przeniesieniu Dworu w pobliże Szpitala ¶w. Ducha, nazwa ulicy przez jaki¶ czas utrzymywała się w dawnym miejscu.
Czy starsza nazwa Bremer Gasse pochodziła od Bremeńczyków przy niej zamieszkałych czy od nazwiska - trudno to dzi¶ powiedzieć.
Nazwa Portechaisengasse pojawia się po raz pierszy w roku 1778 i pochodzi zapewne od znajduj±cych się przy niej warsztatów lektykarskich (franc.: 'portechaise' - 'lektyka').

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 127f
Strona główna
Akademia Rzygaczy