Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Liczmańskiego

Nazwa niemiecka:

Jahnstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Alfa Liczmańskiego

Dzielnica:

Oliwa

Inne nazwy:

Uwagi:

Strona główna
Akademia Rzygaczy