Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Lengnicha

Nazwa niemiecka:

Lengnichweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Gotfryda Lengnicha

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Patronem tej ulicy był i jest syndyk miejski i kronikarz Gotfried Lengnich (1689 - 1774).
Strona główna
Akademia Rzygaczy