Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Legionów

Nazwa niemiecka:

Dzisiejsza nazwa:

Al. Legionów

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Mieczysława Niedziałkowskiego 1945 - ok. 1950
Feliksa Dzierżyńskiego ok.1950 - ok. 1990

Uwagi:

Przedwojenną Heeresanger (Wojskowe Błonia) po wojnie przemianowano najpierw na ul. Mieczysława Niedziałkowskiego. Już około 1950 roku jej patrona przestano uważać za dość "czerwonego" by patronować ulicy, więc go wymieniono na Żelaznego Feliksa.
Ostatnia (narazie) zmiana nazwy nastąpiła ok 1990 roku.

Źródła:

M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy