Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kumoszek

Nazwa niemiecka:

Plappergasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

Langer Krug (XVI w.)
platea anonymae (1608)
Große Bäckergasse (od 1624)
ul. Kumoszek 1945- ?

Uwagi:

Nazwa Langer Krug (Długa Karczma) obejmowała właściwie obszar działki przy ungferngasseJ (Podzamcze) Nr 3 wraz z całą Plappergasse (Kumoszek) i nieistniejącą Kleine Bäckergasse (Małą Piekarska). W rejestrach gruntowych z 1619 r. ulica występuje pod nazwą Bäckergasse (Piekarska), a od 1624 r. również Grosse Bäckergasse (Wielka Piekarska), aż w końcu od 1650 r. jako Plappergasse (Gadulska - od 'plappern' - 'paplać' ), a więc polska nazwa dobrze oddawała sens.
Po wojnie,która z tej ulicy pozostawiła tylko ruiny, nosiła ona jeszcze przez kilka lat nazwę Kumoszek, by w bliżej nieznanym roku zniknąć z map i spisów.
G. Löschin uważa, że nazwa Plappergasse pochodzi od nazwiska Plappert, ale nie ma na to żadnych przekonujących dowodów. Legenda wyjaśnia pochodzenie nazwy tak: przy Plappergasse mieli zamieszkiwać krzyżaccy koniuchowie, którzy bardzo głośno przekomarzali się z "dziewczętami" mieszkającymi przy Jungferngasse - czyli Dziewiczej.Dla tej ustawicznej paplaniny zaczęto ulicę nazywać Plappergasse.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, ss. 47, 59 i 69
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy