Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Krzywa

Nazwa niemiecka:

Ertelweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Krzywa

Dzielnica:

Nowy Port

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Niemiecka nazwa ulicy upamiętniała E. Ertela, poety, pracuj±cego w latach 1817-1844 w Nowym Porcie w charakterze nauczyciela.

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 105
Strona główna
Akademia Rzygaczy