Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Królikarnia

Nazwa niemiecka:

Kolkowgasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Królikarnia

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

Dritte Adebargasse (ok. 1650)
Trägerplatz (XVIII w.)
Weidengasse (XIX w.)
Zamenhofa ok. 1959 roku

Uwagi:

Powstała w poł. XVII w. Początkowo nazywała się Dritte Adebargasse (Trzecia Bociania). W XIX w. nazywano ją Trägerplatz (Plac Tragarzy). W 1854 r. była częścią Weidengasse (Łąkowej). Posiadaczem dwóch działek przy tej ulicy był kupiec Hermann von Kolkow, zasłużony dla spraw dobroczynności. W 1908 nadano ulicy jego imię.

Z okazji Światowego Kongresu Esperantystów w Warszawie postanowiono w roku 1959 uczcić twórcę Esperanta dra Ludwika Zamenhofa, nazywając którąś z ulic jego imieniem. Początkowo wybrano na ten cel dzisiejszą ul. Królikarnia. Z przełomu lat 50 i 60 pochodzi kilka planów Miasta, w których tą planowaną zmianę uwzględniono.
Ostatecznie jednak przemianowano bardziej reprezentacyjną ul. Potokową.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 170f
Strona główna
Akademia Rzygaczy