Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kraszewskiego

Nazwa niemiecka:

August – Bebel – Strasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Ignacego Kraszewskiego

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Herbert - Norkus - Straße (od 26.08.1933 roku)

Uwagi:

Nazwa upamiętniała Augusta Ferdinanda Bebela (1840–1913) - niemieckiego socjaldemokratyj. 26 sierpnia 1933 r. nadano ulicy imię Herberta Norkusa (1917-1932), członka berlińskiego Hitler-Jugend zabitego w czasie miejskich rozruchów przez komunistyczn± bojówkę.
Dzisiejsza nazwa upamiętnia Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), polskiego pisarza, publicystę, wydawcę i historyka, najpłodniejszego autora w historii literatury polskiej.

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 158
Danziger Staatsanzeiger nr. 87  1933 roku
Strona główna
Akademia Rzygaczy