Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kaznodziejska

Nazwa niemiecka:

Breite Gasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Kaznodziejska

Dzielnica:

Peterszawa (Zaro¶lak)

Inne nazwy:

Küstergasse (od 1937)

Uwagi:

Przyczyna zmiany nazwy w 1937 r. jest niepewna. Być może chodziło o uniknięcie mylenia ulicy z Szerok± (Breitgasse).

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 69
Strona główna
Akademia Rzygaczy