Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Katarzynki

Nazwa niemiecka:

St. Katharinenkirchsteig

Dzisiejsza nazwa:

ul. Katarzynki

Dzielnica:

¦ródmie¶cie/Stare Miasto

Inne nazwy:

Kagelzippel (1624)
Kirchsteig (1653)

Uwagi:

Nazwa St. Katharinenkirchsteig używana była od 1624 r. ale odnosiła się jedynie do parcel 1-10 od strony Wielkiego Młyna. Pozostała czę¶ć dzisiejszych Katarzynek do końca XVIII w. nazywana była Kagelzippel (ul. Kaptur gdyż była ¶lep± ulic±) lub Kirchsteig. Do roku 1796 cała ulica zaliczana bywała do Burggrafengasse (Podzamcza). W obecnym zasięgu ulica pojawia się dopiero w 1817.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 62f
Strona główna
Akademia Rzygaczy