Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kolonia Praca

Nazwa niemiecka:

Laubenkolonie Bergfrieden

Dzisiejsza nazwa:

Kolonia Praca

Dzielnica:

¦ródmie¶cie

Inne nazwy:

Wolna Góra 1945 - ???

Uwagi:

Przedwojenna Bergfrieden (Pokój Gór) nosiła po wojnie jaki¶ czas raczej komiczn± nazwę Wolna Góra.

¬ródła:

M. Granke i M. KuĽniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy