Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Koszarowa

Nazwa niemiecka:

Kasernengasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

Winkelgasse ok.1650 roku
Stinkgang 18 wiek
Großer Stinkgang 18 wiek

Uwagi:

Kariera tej ulicy zaczęła się ok. 1650 roku, kiedy to jej część od dzisiejszej ul. Ułańskiej do zakrętu przy Łąkowej, zwano Winkelgasse (Kątowa). Reszta ulicy była jeszcze rowem odwadniającym. W 18 wieku zwano ją razem z częścią ul. Sadowej i Husarengasse ( nieistniejąca ulica koło koszar) - Stinkgang (Smrodliwy Zaułek). W tym samym wieku koniecznym się stało ponowne przemianowanie jej na Großer Stinkgang (Wielki Smrodliwy Zaułek). Poprzednią zaś nazwę ograniczono do Husarengasse. Dopiero po 1870 roku ulicę nazwano od tutejszych koszar Kasernengasse.
Po wojnie ulica jeszcze jakiś czas istniała pod nazwą Koszarowa, by w latach 50 zniknąć.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 171
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy