Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kaszubska

Nazwa niemiecka:

Kaschubischer Markt

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

Schwarze Kreuze od 1495 roku

Uwagi:

Od 1495 roku część tej ulicy, a po 1624 roku także południową częścią ul. Gnilnej, nazywano Schwarze Kreuze 'Czarne Krzyże' (nazwa ta pochodzi prawdopodobnie od krzyży na przyległym cmentarzu). Pozostałą część ulicy zaliczano do Kalkgasse "Wapiennej". Nazwa Kaschubischer Markt (Targ Kaszubski) pojawia się około 1694 roku, od początku 19 wieku osiąga ona zasięg obowiązujący do 1945 roku.
Po wojnie ulicę przemianowano na ul. Kaszubską, dziś w jej miejscu znajduje się skwer.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 61n
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy