Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Ku¶nierska

Nazwa niemiecka:

Kürschnergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Ku¶nierska

Dzielnica:

¦ródmie¶cie

Inne nazwy:

platea pellificum lata 1377/78
Corssenergasse 1416 rok
Kurzenergasse od 1416 roku

Uwagi:

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 120
Strona główna
Akademia Rzygaczy