Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kupiecka

Nazwa niemiecka:

Hansagasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Kupiecka

Dzielnica:

¦ródmie¶cie

Inne nazwy:

Am Olivaer Tor od 1796 do ok. 1895
Am Lazarett bis do 1909 roku
Hinterm Lazarett do 1909 roku

Uwagi:

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, S 182
Danziger Einwohnerbuch 1918, T III, S. 105
Strona główna
Akademia Rzygaczy