Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Krótka

Nazwa niemiecka:

Karlstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Krótka

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przedwojenna nazwa ulicy nawiązywała do imienia naczelnika gminy Sopot Carla Lohauß. Określenie "naczelnik gminy" jest o tyle niewłaściwe, że w miejsce jednego tytułu urzędnika w języku polskim, język niemiecki zwał p. Carla Lohauß "Ortsoberhaupt Amts- und Gemeindevorsteher", co było dość charakterystyczne dla pruskiej tytulatury urzędniczej, gdzie im dłuższy tytuł, tym mniej ważne stanowisko urzędnika.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, s. 26
Strona główna
Akademia Rzygaczy