Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Krasickiego

Nazwa niemiecka:

Behrendtstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Ignacego Krasickiego

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

Privatstraße I do 1937 roku
Beerenstraße od 1937 roku

Uwagi:

Pierwotnie ulica nazywa³a siê Behrendtstraße, prawdopodobnie od nazwiska pierwszego osiedleñca w tej okolicy Sopotu. Po I wojnie przemianowano j± na Privatstraße I (ul. Pierwsza Prywatna). Jeszcze przed 1937 rokiem ponownie j± przemianowano, tym razem na Beerenstraße (ul. Jagodowa - w sensie botanicznym).

¬ród³a:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, s. 9
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy