Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kościuszki

Nazwa niemiecka:

Schulstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Tadeusza Kościuszki

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

Mackensenallee

Uwagi:

W pierwszej poł. lat 30 dotychczasową Schulstraße (ul. Szkolną - od stojącej przy niej szkoły) przemianowano na Mackensenallee. Po wojnie jej patronem został Tadeusz Kościuszko.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, s. 30
Strona główna
Akademia Rzygaczy