Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Konopnickiej

Nazwa niemiecka:

Kleiner Irrgarten

Dzisiejsza nazwa:

Park Marii Konopnickiej

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

Semischplatz od 17 wieku do ok. 1840 roku

Uwagi:

Pierwotnie miejsce to używane było do garbowania skór i dlatego od 17 wieku zwane Semischplatz. Po 1840 roku staraniem Stowarzyszenia Upiększania Miasta założono tu park nazwany Kleiner Irrgarten (Mały Błędnik). Po II wojnie światowej park nazywany był Parkiem Konopnickiej (ustawiono tam nawet jej pomnik), a obecnie można w nim zaobserwować tablicę z wielce patriotycznym, ale dużo mniej logicznym wezwaniem pt. "Park im. Harcerzy Polskich w b. Wolnym Mieście Gdańsku".

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, S 184
Strona główna
Akademia Rzygaczy