Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kolberga

Nazwa niemiecka:

Kramerweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Oskara Kolberga

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Nowo zbudowana ulica otrzymała 7 września 1933 roku za patrona działającego też w Gdańsku architekta Hansa Kramera.
Od 1945 roku zaś patronuje jej twórca polskiej etnografii Oskar Kolberg.

Źródła:

Danziger  Staatsanzeiger Nr. 88 z 1933 roku
Danziger Einwohnerbuch 1936/37, cz. II, s. 227
Strona główna
Akademia Rzygaczy