Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kościelna

Nazwa niemiecka:

Kirchenweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Kościelna

Dzielnica:

Szydlice/Siedlce

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Po wojnie z niewiadomych powodów przedwojenny Kirchenweg (ul. Kościelna) podzielono na dwie części: północną nazwano ul. Kościelną a południową ul. Kłopot.

Źródła:

Strona główna
Akademia Rzygaczy