Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kieturakisa

Nazwa niemiecka:

Schleusengasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. prof. Zdzisława Kieturakisa

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

1 Schleusengasse ok. 1650
2 Schleusengasse ok. 1650
3 Schleusengasse ok. 1650
1 Borngasse ok. 1650
2 Borngasse ok. 1650
3 Borngasse ok. 1650

Uwagi:

Ulica ta była jak wiele innych Dolnego Miasta przedzielona w środku kanałem melioracyjnym. U jego wylotu do Motławy znajdowała się śluza, od której ulicę nazwano Schleusengasse (ul. Śluzowa). Zgodnie z gdańską tradycją obie strony takich ulic początkowo nosiły różne nazwy. Pierwsze 3 z wyżej wymienionych dotyczyły strony północnej ulicy, pozostałe 3 strony południowej. Po roku 1650 nazwa Borngasse zaniknęła, obie strony nazywano już jednolicie.
Uchwałą Dzielnicowej Rady Narodowej Gdańsk - Śródmieście z dnia 29 XII 1971 r. wschodnią część ulicy przemianowano na ul. prof. Zdzisława Kieturakisa.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 175n
Kronika Gdańska, T. II
Strona główna
Akademia Rzygaczy