Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Kazimierza Wielkiego

Nazwa niemiecka:

Friedrichstraße

Dzisiejsza nazwa:

ul. Kazimierza Wielkiego

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przedwojenn± nazw± uhonorowano w 1888 roku ówczesnego cesarza Niemiec Fryderyka III Hohenzollerna, powojenn± za¶ polskiego króla EXT http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki]Kazimierza III Wielkiego[/EXT].

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, s. 18
Strona główna
Akademia Rzygaczy