Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Gomulickiego

Nazwa niemiecka:

Dzisiejsza nazwa:

Wiktora Gomulickiego

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Czerwonego Sztandaru (krótko pod koniec lat 40-stych)

Uwagi:

Niemiecka nazwa na pamiątkę syndyka Otto Ferdinanda Pfeffera (1847 - 1873).
Polska nazwa upamietnia Wiktora Gomulickiego (1848-1919), poetę, powieściopisarza i eseistę.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 312
Strona główna
Akademia Rzygaczy