Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Fiszera

Nazwa niemiecka:

Althoffweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. gen. Stanisława Fiszera

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Uwagi:

Niemiecka nazwa przypomina urzędnika pruskiego ministerstwa kultury Althofa (1882-1907), który przyczynił sie do powstania Politechniki Gdańskiej.

Lokalizacja

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, S. 20
Strona główna
Akademia Rzygaczy