Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Elbląska

Nazwa niemiecka:

Kneipab

Dzisiejsza nazwa:

ul. Elbląska

Dzielnica:

Śródmieście/Knipawa (Rudno)

Inne nazwy:

Rudnicka 1945 - ???

Uwagi:

Nazwa Kneipab (Knipawa) obejmowała początkowo całą dzielnicę na przedłużeniu Długich Ogrodów poza miejskie wały. Dopiero później nazwa ta stała się nazwą ulicy.
Po wojnie ulica nosiła jakiś czas nazwę ul. Rudnicka. Na pocz. lat 50 przyłączono ją do ulicy Elbląskiej.

Pochodzenie nazw typu Kneiphof i Keipab, które piojawiają się na obszarze od Amrum we Fryzji do Królewca jest niejasne. W.Stephan wychodzi z zupełnie nieprawdopodobnego założenia o wpływie różnych języków obcych na niemiecki. Neumann z kolei zakłada pochodzenie tych określeń od słowiańskiego gnębie - 'zatapiać' lub od pruskiego kniepe - 'czerpać'. W jaki sposób takie lokalne zapożyczenia miałyby trafić na Amrum we Fryzji żaden z nich nie tłumaczy.
Ponieważ we wszystkich przypadkach występowania tej nazwy mamy do czynienia z miejscami bagnistymi i zagrożonymi powodzią, określenie Kneipab (Knipawa) może oznaczać tyle co 'wyrwane wodzie' - a więc pochodzić od dolnoniemieckiego abgeknffen.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 145n
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy