Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Czarna

Nazwa niemiecka:

Ernsthausenstraße

Dzisiejsza nazwa:

Czarna

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Uwagi:

Niemiecka nazwa nawi±zuje do postaci pierwszego nadprezydenta Prus Zachodnich, Karla von Ernsthausena (1879-1888).

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s.103
Strona główna
Akademia Rzygaczy