Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Ceglana

Nazwa niemiecka:

Henningsstraße

Dzisiejsza nazwa:

Ceglana

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Uwagi:

Niemiecka nazwa wspomina Franza Henningsa, kupca zasłużonego dla Gdańszczan, zwi±zanego z Fundacj± Abegga.

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T. II, s. 157
Strona główna
Akademia Rzygaczy