Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Chmielna

Nazwa niemiecka:

Hopfengasse

Dzisiejsza nazwa:

Chmielna

Dzielnica:

Wyspa Spichrzów

Inne nazwy:

patrz poniżej

Uwagi:

Dzisiejsza ulica Chmielna (przedwojenna Hopfengasse) składa się w zasadzie z trzech byłych ulic. Ich nazwy zmieniały się na przestrzeni wieków niezależnie od siebie.

1. północny odcinek między ulicami Pożarniczą i Stągiewną
nazywano już ok. 1440 roku versus strues lignorum od położonego przy niej starego Dworu Smolnego i Popielnego (spłonął w 1449 roku)
w 17 wieku Alte Stadthofgasse (ul. Stary Dwór Miejski)
w 1643 roku tylko zachodnią stronę ulicy Hinter der Langen Brücke (Za Długim Mostem)
w tymże 1643 roku wschodnią stronę zwano longa platea (Długa Ulica)
w 1805 roku zachodnią stroną zwano Brückengasse (ul. Mostowa)

2. środkowy odcinek między ulicami Stągiewną i Krowim Mostem
nazywano ok. 1440 roku tuschen beiden Brücken (Między Dwoma Mostami)
w 1643 roku pojawia się nazwa Hopfengasse (Chmielna) pochodząca od stojących tutaj szop do przechowywania chmielu. Początkowo ta nazwa obejmowała także zachodnią część ulicy Stągiewnej
w 17 wieku natomiast zwano ją razem z ul. Żytnią Flachsgasse (ul Lniana) od znajdującej się na rogu obu ulic wagi do lnu.
W 1770 roku Nonnengasse bey der Flachswaage (ul. Mniszek Przy Wadze Lnianej).

3. południowy odcinek od Krowiego Mostu do ul. Toruńskiej zabudowano po 1440 roku, w 17 wieku nazywano go Aschhofgasse (Dwór Popielny) od pobudowanego naprzeciw jej południowego wylotu, po drugiej stronie ulicy Toruńskiej, po 1449 roku nowego Dworu Popielnego
w 1643 roku i ten odcinek zaliczano już do ul. Chmielnej


Pod koniec 18 wieku nazwa Hopfengasse przyjąła się dla całej ulicy, początkowo jednakże w formie Lange Hopfengasse (Długa Chmielna).

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s 156
Strona główna
Akademia Rzygaczy