Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Chopina

Nazwa niemiecka:

Dzisiejsza nazwa:

ul. Fryderyka Chopina

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Przed wojną ulica nazwana była nazwiskiem pierwszego właściciela stojącego przy niej hotelu Victoria.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, s. 15
Strona główna
Akademia Rzygaczy