Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Ch³odna

Nazwa niemiecka:

Straußgasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Ch³odna

Dzielnica:

Dolne Miasto

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Ulica powsta³a ok. 1890 roku. Jej patronem by³ radny i skarbnik miejski Otto Reinhold Strauß 1861 - 1888.

¬ród³a:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 177
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy