Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Biskupia

Nazwa niemiecka:

Bischofsberg

Dzisiejsza nazwa:

Biskupia

Dzielnica:

¦ródmie¶cie/Biskupia Góra

Inne nazwy:

Große Berggasse

Uwagi:

Najprawdopodobniej nazwa Große Berggasse (~Górska), zostala przed 1937 zmieniona na Bischofsberg (Biskupia Góra).

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T. II, s. 131
Strona główna
Akademia Rzygaczy