Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Beniowskiego

Nazwa niemiecka:

Blücherstraße

Dzisiejsza nazwa:

Maurycego Beniowskiego

Dzielnica:

Oliwa

Inne nazwy:

Uwagi:

Przedwojenna nazwa upamiętniała pruskiego marszałka Gerharda Blüchera von Wahlstatt (1742-1819), dowódcy wojsk pruskich w bitwie pod Waterloo.
Nazwa powojenna nawi±zuje do postaci Maurycego Augusta Beniowskiego, podróżnika, awanturnika i patrioty, który stał się pierwowzorem bohatera tytułowego dramatu J.Słowackiego.

¬ródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 64
Strona główna
Akademia Rzygaczy