Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Batorego

Nazwa niemiecka:

Steffensweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. Stefana Batorego

Dzielnica:

Wrzeszcz

Inne nazwy:

Rosenweg

Uwagi:

Początkowo ulica nosiła nazwę Rosenweg (Różana Droga). W roku 1906 lub 1907 uczczono pamięć zmarłego w 1905 roku długoletniego przewodniczącego rady deputowanych miejskich i gdańskiego obywatela honorowego Otto Steffensa, zmieniając jej nazwę na Steffensweg.

Po wojnie ulicę nazwano imieniem króla Stefana Batorego.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1907, Cz. III, s. 137n
Strona główna
Akademia Rzygaczy