Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Sukiennicza

Nazwa niemiecka:

Rähm

Dzisiejsza nazwa:

ul. Sukiennicza

Dzielnica:

G³owne Miasto

Inne nazwy:

am Rähm (1648)
im Rähm (1648)

Uwagi:

Ulica wytyczona zosta³a w XVII w. na terenach dawnego zamku krzy¿ackiego. Osiedlali siê przy niej sukiennicy, którzy rozpinali na ramach ('Rähm' - doln.niem. 'rama') p³aty sukna po bieleniu w celu ich wysuszenia.
Nazwa Rähm obejmowa³a do XIX w. równie¿ ulicê Knüppelgasse (Dylinki). Zazwyczaj zaliczano do niej równie¿ nieistniej±c± ulicê Rähmtor ('Brama Ramowa').

¬ród³a:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 130
Strona g³ówna
Akademia Rzygaczy