Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Stolarska

Nazwa niemiecka:

Tischlergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Stolarska

Dzielnica:

Osiek

Inne nazwy:

nuwer tam (1415)

Uwagi:

Założona jako droga na grobli pomiędzy Starym a Młodym Miastem. W 1402 r. w dokumentach krzyżackich znana pod nazwą „nuwe gasse geende von dem hakelwerke off unsir junge stadt“ ('nowa ulica wiodąca z Osieku do naszego Młodego Miasta'). Później określana jako 'nuwer tam' ('Nowa Grobla'), którą to nazwą określano zarówno późniejsze Schüsseldamm (Łagiewniki) i Tischlergasse (Stolarską). Od 1565 r. część ulicy po wschodniej stronie Kanału Raduni otrzymała nazwę Tischlergasse (Stolarska) - od osiedlających się w tym rejonie stolarzy.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 80
Strona główna
Akademia Rzygaczy