Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Sadowa

Nazwa niemiecka:

Herrengarten

Dzisiejsza nazwa:

ul. Sadowa

Dzielnica:

Długie Ogrody, Dolne Miasto

Inne nazwy:

Schottischer Damm (ok. 1550)
Mattenbuder Damm (ok. 1620)
Stinkgang (XVIII w.)
Kehrwiedergasse (XVIII w.)
Winkel (XVIII w.)
Langgarter Hintergasse (1817)

Uwagi:

Ulica ta, wraz z późniejszą Husarengasse, zwana była od 1550 r. Schottischer Damm (Szkocka Grobla) od licznych szkockich imigrantów, zamieszkujących ten teren. Około 1620 r. nazywana była Mattenbuder Damm (Mattenbuden - dzisiaj Szopy). W XVIII w. nazwa ta zanika, a ulica na odcinku od Weidengasse (dz. Łąkowej) aż do koszarów wraz z Husarengasse zaliczana jest do Stinkgang (Cuchnąego Zaułka). Odcinek pomiędzy koszarami, a wałem nazywany był Kehrwiedergasse (Ulica Zawracaj) lub Winkel (Narożnik). Nazwa Langgarter Hintergasse (Tylna Długoogrodowa) weszła w życie w 1817 r. Od 1920 funkcjonowała nazwa Herrengarten (Pański Ogród).

ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 169
Strona główna
Akademia Rzygaczy