Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Stawki

Nazwa niemiecka:

Schwarzes Meer

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Pierwotnie cała okolica od Peterszawy do Nowych Ogrodów objęta była wspólnymi nazwami. Najstarszą - używaną od 14 do 16 wieku - była over de Radune "nad Radunią" lub "za Radunią". Na mapie, którą sporządził Frederik Hendrichszon Vroom - budowniczy miejski w latach 1567 - 1593 - okolica nosi już nazwę Rosental czyli "Dolina Róż". W tym przypadku najwyraźniej nie była to nazwa ironicza jak w przypadku niektórych ulic Miasta, gdyż teren był prawie bez zabudowy. Późniejsza Schwarzes Meer "Czarne Morze" ma na tej mapie postać polnej drogi biegnącej dnem parowu w kierunku Biskupiej Góry. Sama nazwa Schwarzes Meer pojawia na mapie z 1695 roku jako nazwa bagnistego bajorka w pobliżu. Dopiero w 1894 roku na tym terenie wyodrębniono poszczególne ulice nadając im własne nazwy, dla głównej ulicy zachowując nazwę Schwarzes Meer, dając tym samym gdańszczanom asumpt do żartobliwego pytania "o najwyższą górę świata" kierowanego zwyczajowo do turystów. "Poprawna" odpowiedź brzmiała "Bischofsberg (Biskupia Góra), z której widać zarówno Ostsee (Bałtyk) jak i Schwarzes Meer (Czarne Morze)".
Wojna obróciła całą tą okolicę w ruiny. Ulica jeszcze przez kilka lat nosiła nazwę Stawki, by w latach 60 zniknąć.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 190
Strona główna
Akademia Rzygaczy