Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Sowia

Nazwa niemiecka:

Drahtgang

Dzisiejsza nazwa:

ul. Sowia

Dzielnica:

Szydlice/Siedlce

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Einwohnerbuch 1937/38 wymienia Drahtgang (Druciany Zaułek) jako przejście między domami w przedłużeniu dzisiejszej ul. Sowińskiego. Także w 1942 roku był zaledwie przejściem bez zabudowy. Po wojnie nie wiedzieć dlaczego otrzymał nazwę ul. Sowia.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, S. 94
Danziger Einwohnerbuch 1942. T. 3, S. 90
Strona główna
Akademia Rzygaczy