Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Szpitalna

Nazwa niemiecka:

Lazarettgang

Dzisiejsza nazwa:

ul. Szpitalna

Dzielnica:

Główne Miasto

Inne nazwy:

Gang nach dem Hospital zum Heiligen Geist 17 wiek
Pockenhausscher Gang 1796
Heil. Geistgang 1796

Uwagi:

Znamiennym jest, że ta uliczka nie nosiła w nazwie typowo gdańskiej końcówki '-gasse' = ulica, uliczka, tylko '-gang' = przesmyk, przejście. Był to po prostu ślepy zaułek obok szpitala św. Ducha (działającym od 14 wieku przy ul. Tobiasza). Wszystkie w. wym. nazwy to położenie odzwierciedlają: 'Przesmyk na Szpital Św. Ducha' w 17 wieku, 'Przesmyk Domu Ospy' w 1796 roku i 'Przesmyk Św. Ducha' w tymże samym roku. Nazwy Lazarettgang 'Przesmyk szpitalny' używano od 1800 roku.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 124
Strona główna
Akademia Rzygaczy