Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Straganiarska

Nazwa niemiecka:

Häkergasse

Dzisiejsza nazwa:

ul. Straganiarska

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

platea campensium 1353 i 1357
versus monachos 1357
platea campensium sive piscatorum 1382
grosse Fischergasse 1416
Strohgasse w 2 poł. 17 wieku

Uwagi:

Określenie versus monachos występuje tylko raz około 1357 roku i dotyczyło tylko odcinka od klasztoru Dominikanów do Grobli III/IV. W późniejszych czasach i ten odcinek był traktowany jak pozostała ul. Straganiarska, z wyjątkiem 2 poł. 17 wieku, kiedy to próbowano na dokładnie ten odcinek przenieść nazwę Strohgasse (Słomiana).
Dokładne przetłumaczenie starej nazwy Häkergasse jest w zasadzie niemożliwe. Nazwa pochodzi od słowa "Höker" co mniej więcej tyle znaczy co "kramarz". Ale tylko mniej więcej. Kramarz bowiem w swym kramie zazwyczaj sprzedawał wszystkie drobne przdmioty prócz żywności, "Höker" natomiast tylko żywność i zazwyczaj też prowadził wyszynk. Ulica wzięła swą nazwę od zamieszkującach ją "kramarzy żywności z wyszynkiem". Uwzględniając fakt istnienia w 1466 roku przy niej także publicznej łaźni, można śmiało powiedzieć, że w tamtym czasie była to raczej wesoła ulica.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 99n
Strona główna
Akademia Rzygaczy