Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Aleja Zwycięstwa

Nazwa niemiecka:

Große Allee

Dzisiejsza nazwa:

Aleja Zwycięstwa

Dzielnica:

Śródmieście, Wrzeszcz

Inne nazwy:

Langenfuhrtsche Allee 1822
Hindenburg Allee (1934-1945)
Aleja Marszałka Rokossowskiego (1945-1956)

Uwagi:

Założona z fundacji burmistrza Daniela Gralatha (1768-70). Ponieważ prowadziła z Gdańska do Wrzeszcza, zwano ją jeszcze w 1822 roku Langenfuhrtsche Allee ('Aleja Wrzeszczańska').
Także późniejsza Am Steffenspark (ul. Kolejowa) pierwotnie do niej należała.
Wprowadzona w 1915 roku nowa numeracja posesji przy tej ulicy, została po wojnie bez zmian przejęta i obowiązuje po dziś dzień.
W 1934 r., po śmierci prezydenta Rzeszy Paula von Hindenburga, Wielka Aleja została nazwana jego imieniem.
Po wojnie ulicy patronował przez 11 lat marszałek Konstanty Rokossowski, od 17 listopada 1956 roku upamiętnia ona wszelkie kiedykolwiek przez kogokolwiek odniesione zwycięstwa.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38, T II, s. 163
Kwartalnik BSG 1998 Nr. 1, s. 29
Kronika Gdańska, T. II
Strona główna
Akademia Rzygaczy