Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Armii Czerwonej, Plac

Nazwa niemiecka:

Am Generalkommando

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Śródmieście

Inne nazwy:

Plac Armii Czerwonej 1945 - ???

Uwagi:

Plac powstał na początku 20 wieku, po rozbiórce umocnień miejskich. Nazwany został od znajdującego się przy nim budynku Komendy Głównej XVII Korpusu Armii. Po wojnie "awansowany" został do godności Placu Armii Czerwonej, która to godność zniknęła pod asfaltem węzła komunikacyjnego Hucisko przy tegoż rozbudowie.

Źródła:

M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy