Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

1893


Zagospodarowanie terenów pofortecznych na zachodzie i północy Gdańska - plan z roku 1893
wg. Danzig und seine Bauten (1908)

Strona główna
Akademia Rzygaczy