Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Flamandów

Nazwa niemiecka:

Vlamenstraße

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

¦ródmie¶cie

Inne nazwy:

brak

Uwagi:

Wielokrotnie w latach 1348- 56 wymieniana ulica na "nova civitas". Nie sposób po dzi¶ dzień ustalić, której z tamtejszych ulic się te wzmianki tycz±.

¬ródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 96
Strona główna
Akademia Rzygaczy