Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Żuławska

Nazwa niemiecka:

Niederfeld/Wohnungsvereinigung

Dzisiejsza nazwa:

ul. Żuławska

Dzielnica:

Orunia

Inne nazwy:

Wspólnota 1945 - ???

Uwagi:

Przedwojenna Niederfeld (Dolne Pole) została po 1942 roku rodzielona na dwa różnie nazwane odcinki: północna pozostała przy swojej nazwie, natomiast część południową przemianowano na Wohnungsvereinigung (Zrzeszenie Mieszkaniowe). Prawdopodobnie planowano rozbudowę osiedla z końca lat 20 przy obecnych ulicach Smoleńskiej i Ramułta. Do rozbudowy nie doszło, po wojnie jednak ten wydzielony odcinek jeszcze przez kilka lat istniał pod nazwą Wspólnota, dziś jest on znów częścią ul. Żuławskiej.

Źródła:

M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy