Wasserspeier Akademie
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

Św. Jakuba

Nazwa niemiecka:

Jakobsneugasse

Dzisiejsza nazwa:

n. e.

Dzielnica:

Stare Miasto

Inne nazwy:

Niedergasse 1624
neue Strasse nach dem Heiligen Leichnamstor po 1635 roku
neue Sankt Jacobsgasse1664
Neu Gasse 1763

Uwagi:

Jeszcze w 1624 roku posesje tej ulicy razem z tymi dzisiejszej Gnilnej tworzyły razem Niedergasse (Dolną). Po zbudowaniu Basionu Św. Jakuba zwano ją razem z późniejszą ul. Przybramną neue Straße nach dem Heiligen Leichnamstor (nowa ulica ku bramie Bożego Ciała). Poczynając od 1664 roku, po zabudowaniu także Bramy Bożego Ciała bastionem, nazywano ulicę neue Sankt Jacobsgasse (Nowa ulica Świętego Jakuba). Na mapie z 1767 roku ulica nazywa się jeszcze Neue Gasse (Nowa Ulica), by poczynając od 1820 roku regularnie nosić już nazwę Jakobsneugasse (Nowa Ulica Jakuba).
Po wojnie ulica istniała dalej pod nazwą Św. Jakuba. Między rokiem 1960 a 1966 ulica została zabudowana, dziś jest praktycznie przejściem między domami kończącym się na murze Szkoły Muzycznej.

Źródła:

Stephan, W. Danzig. Gründung und Straßennamen. Marburg 1954, s. 58
M. Granke i M. Kuźniak : Informator Miasta Gdańska. Gdynia 1946
Strona główna
Akademia Rzygaczy